Offer Ystadegol

Ystadegau Ansawdd Aer
dadansoddi cronfa ddata Cynlluniwyd yr offer ystadegol hyblyg hyn er mwyn dadansoddi cronfa ddata Port Talbot yn ystadegol am hyd at bedwar safle ar y tro.
Mae'r offeryn 'Nodau Ansawdd Aer' yn asesu'r cydymffurfio â Nodau AA y Llywodraeth dros unrhyw gyfnod o ddeuddeng mis o'r dyddiad cychwyn.
Mae'r offeryn 'Dangosydd Cynaladwyedd' yn cyfrifo gwerth dangosydd dros unrhyw gyfnod o ddeuddeng mis. Sylwer y ceir sawl gofyniad y mae'n rhaid i safle fonitro ei fodloni cyn y gellir cymharu dangosydd rhanbarthol â'r Dangosydd Cynaladwyedd Cenedlaethol.
Mae'r offeryn 'Fy newis i' yn hyblyg iawn, gan ganiatáu i chi gofnodi eich dyddiadau eich hun, y cyfnodau cyfartaleddu a hyd yn oed y meini prawf gormodiant. Rhowch gynnig arni ac os oes unrhyw gyfrifiadau a allai fod yn ddefnyddiol i chi, dywedwch wrthym ac o bosib y byddwn yn gallu eu hychwanegu.
Dewiswch o'r botymau isod ac yna taro 'nesaf':