Egluro Safonau SA/RhA

Pontardawe - Swansea Road (Safleoedd)
Milland Road Weather (Diwydiannol)
Victoria Gardens (Safleoedd)
Little Warren Weather (Diwydiannol)
Margam - Fire Station (Diwydiannol)
Dwr Cymru Pumping Station (Diwydiannol)
Twll-yn-y-Wal Park (Diwydiannol)
Margam - Dyffryn School (Diwydiannol)

Map y Castell-nedd Port Talbot

Safleoedd Cefndir Trefol
Safleoedd Cefndir Trefol
Maestrefol Diwydiannol
Maestrefol/Gwledig Diwydiannol
Dangos safleoedd sydd wedi cau

Egluro Safonau SA/RhA
Defnyddir safon sicrhau ansawdd a rheoli ansawdd (SA/RhA) wahanol wrth ddangos lefel olrheiniadwyedd neu 'gadernid' y data:
Safon AURN - Gellir olrhain y data i safonau cenedlaethol ac fe'i gweithredir yn ôl gweithdrefnau gweithrediadol a ddiffiniwyd at gyfer y Rhwydwaith Trefol a Gwledig Awtomatig (AURN).
Safon Leol - gwybodaeth annigonol i'w holrhain i safonau cenedlaethol, ond serch hynny, bernir bod y data'n 'gadarn'. Gweithredir y safle yn ôl gweithdrefnau lleol.
Ewch yn ôl at fanylion y safleoedd