Safle monitro a ddewiswyd gennych » Safle heb ei ddewis

Pontardawe - Swansea Road - (Dim data)
Milland Road Weather - (Dim data)
Victoria Gardens - (Dim data)
Little Warren Weather - (Dim data)
Margam - Fire Station - (Dim data)
Dwr Cymru Pumping Station - (Dim data)
Twll-yn-y-Wal Park - (Dim data)
Margam - Dyffryn School - (Dim data)

Map y Castell-nedd Port Talbot

2022 Ystadegau Nodau'r Strategaeth Ansawdd: Yr holl nodau

Wedi'u cyflawni Y tu hwnt  
Wedi'u cyflawni Y tu hwnt  
 
Dim data Wedi cau  
Dim data Wedi cau  
 
Gweld pob math o safle
Dangos safleoedd sydd wedi cau

Map Ystadegau
Ar y dudalen hon ceir gwybodaeth am bob un o'r safleoedd monitro parhaus yn y rhanbarth a ddewiswyd gennych.
Mae mwy o wybodaeth ar gael am bob lleoliad (safle monitro) drwy glicio ar y dot ar y map. Gallwch hefyd newid yr hyn y mae'r map yn ei ddangos drwy ddefnyddio'r gwymplen isod:
Beth yw Nodau'r SAA?Beth yw Nodau'r SAA?