Safle monitro a ddewiswyd gennych » Margam - Dyffryn School

Margam - Fire Station - (Wedi'u cyflawni)
Dwr Cymru Pumping Station - (Dim data)
Twll-yn-y-Wal Park - (Wedi'u cyflawni)
Margam - Dyffryn School - (Wedi'u cyflawni)

Map y Castell-nedd Port Talbot

2021 Ystadegau Nodau'r Strategaeth Ansawdd: Yr holl nodau

Wedi'u cyflawni Y tu hwnt  
Wedi'u cyflawni Y tu hwnt  
 
Dim data Wedi cau  
Dim data Wedi cau  
 
Gweld pob math o safle
Dangos safleoedd sydd wedi cau
ARhAA Castell-nedd Port Talbot

Map Ystadegau
Mae'r tabl isod yn dangos a yw lefelau'r llygredd a gofnodwyd ar y safle a ddewiswyd gennych o fewn Nodau Strategaeth Ansawdd Aer y llywodraeth yn 2021.

I gael mwy o ystadegau sylfaenol, cliciwch ar y botwm isod, neu am ystadegau mwy manwl, defnyddiwch y Cyfrifwr Ystadegau.
Llygrydd Nod A gafodd ei gyflawni? Gwerth
Dim canlyniadau ar gael ar gyfer eleni.
* Sylwer nad yw canlyniadau'n cael eu cynnwys os nad yw'r dadansoddyddion wedi dychwelyd data dilys ar gyfer 75% o'r flwyddyn.
Beth yw Nodau'r SAA?Beth yw Nodau'r SAA?