Safle monitro a ddewiswyd gennych » Victoria Gardens

Pontardawe - Swansea Road - (Dim data)
Milland Road Weather - (Dim data)
Victoria Gardens - (Wedi'u cyflawni)
Little Warren Weather - (Wedi'u cyflawni)
Margam - Fire Station - (Y tu hwnt)
Dwr Cymru Pumping Station - (Dim data)
Twll-yn-y-Wal Park - (Wedi'u cyflawni)
Margam - Dyffryn School - (Wedi'u cyflawni)

Map y Castell-nedd Port Talbot

2020 Ystadegau Nodau'r Strategaeth Ansawdd: Yr holl nodau

Wedi'u cyflawni Y tu hwnt  
Wedi'u cyflawni Y tu hwnt  
 
Dim data Wedi cau  
Dim data Wedi cau  
 
Gweld pob math o safle
Dangos safleoedd sydd wedi cau

Map Ystadegau
Mae'r tabl isod yn dangos a yw lefelau'r llygredd a gofnodwyd ar y safle a ddewiswyd gennych o fewn Nodau Strategaeth Ansawdd Aer y llywodraeth yn 2020.

I gael mwy o ystadegau sylfaenol, cliciwch ar y botwm isod, neu am ystadegau mwy manwl, defnyddiwch y Cyfrifwr Ystadegau.
Llygrydd Nod A gafodd ei gyflawni? Gwerth
Nitrogen diocsid Annual Mean (ug/m3) YES 27
Nitrogen diocsid No. hours hourly mean >200ug/m3 YES 0
* Sylwer bod y canlyniadau hyn yn cwmpasu'r cyfnod o ddechrau'r flwyddyn tan y presennol, a gallant newid hyd at ddiwedd y flwyddyn.
Beth yw Nodau'r SAA?Beth yw Nodau'r SAA?