Safle monitro a ddewiswyd gennych » Safle heb ei ddewis

Pontardawe - Swansea Road (Safleoedd)
Milland Road Weather (Diwydiannol)
Victoria Gardens (Safleoedd)
Little Warren Weather (Diwydiannol)
Margam - Fire Station (Diwydiannol)
Dwr Cymru Pumping Station (Diwydiannol)
Twll-yn-y-Wal Park (Diwydiannol)
Margam - Dyffryn School (Diwydiannol)

Map y Castell-nedd Port Talbot

Safleoedd Cefndir Trefol
Safleoedd Cefndir Trefol
Maestrefol Diwydiannol
Maestrefol/Gwledig Diwydiannol
Dangos safleoedd sydd wedi cau

Mapiau Manylion y Safle
Ar y dudalen hon ceir gwybodaeth am bob un o'r safleoedd monitro parhaus yn y rhanbarth a ddewiswyd gennych.
Mae mwy o wybodaeth ar gael am bob lleoliad (safle monitro) drwy glicio ar y dot ar y map. Gallwch hefyd newid yr hyn y mae'r map yn ei ddangos drwy ddefnyddio'r blwch cwympo isod: