Safle monitro a ddewiswyd gennych » Victoria Gardens

Pontardawe - Swansea Road (Safleoedd)
Milland Road Weather (Diwydiannol)
Victoria Gardens (Safleoedd)
Old Fire Station - Water Street (Safleoedd)
Talbot Road (Safleoedd)
Theodore Road (Diwydiannol)
Port Talbot Docks (Diwydiannol)
Little Warren Weather (Diwydiannol)
Margam - Fire Station (Diwydiannol)
Dwr Cymru Pumping Station (Diwydiannol)
Twll-yn-y-Wal Park (Diwydiannol)
Margam - Dyffryn School (Diwydiannol)

Map y Castell-nedd Port Talbot

Safleoedd Cefndir Trefol
Safleoedd Cefndir Trefol
Maestrefol Diwydiannol
Maestrefol/Gwledig Diwydiannol
Cuddio safleoedd sydd wedi cau

Newid i: lleoliad y safle - ffotograffau o'r safle
Dosbarth: Safleoedd
AA/RhA: Neath Safon
Dyddiadau monitro: 20 Jul 2012 i presennol
Pellter i'r ffordd: 2 metr
Uchder y samplo: 1.5 metr
Y math a fonitrwyd: Nitrogen diocsid.