Safle monitro a ddewiswyd gennych » Margam - Fire Station

Margam - Fire Station (Diwydiannol)
Dwr Cymru Pumping Station (Diwydiannol)
Twll-yn-y-Wal Park (Diwydiannol)
Margam - Dyffryn School (Diwydiannol)

Map y Castell-nedd Port Talbot

Safleoedd Cefndir Trefol
Safleoedd Cefndir Trefol
Maestrefol Diwydiannol
Maestrefol/Gwledig Diwydiannol
Dangos safleoedd sydd wedi cau
ARhAA Castell-nedd Port Talbot

Newid i: lleoliad y safle - ffotograffau o'r safle
Dosbarth: Diwydiannol
AA/RhA: Neath Safon
Dyddiadau monitro: 30 Jul 2007 i presennol
Pellter i'r ffordd: 4 metr
Uchder y samplo: 2.5 metr
Y math a fonitrwyd: Carbon monocsid. Nitrogen diocsid. Oson. PM10 gronynnol (arFDMS). Sylffwr diocsid. Weather sensors.
Sylwer: Nid yw lefelau PM1010 gronynnol a gofnodwyd gan gyfarpar ar wahân i TEOM wedi'u cynnwys yng nghyfrifiadau'r mynegai llygredd. Pam?