Safle monitro a ddewiswyd gennych » Dwr Cymru Pumping Station

Pontardawe - Swansea Road (Safleoedd)
Milland Road Weather (Diwydiannol)
Victoria Gardens (Safleoedd)
Old Fire Station - Water Street (Safleoedd)
Talbot Road (Safleoedd)
Theodore Road (Diwydiannol)
Port Talbot Docks (Diwydiannol)
Little Warren Weather (Diwydiannol)
Margam - Fire Station (Diwydiannol)
Dwr Cymru Pumping Station (Diwydiannol)
Twll-yn-y-Wal Park (Diwydiannol)
Margam - Dyffryn School (Diwydiannol)

Map y Castell-nedd Port Talbot

Safleoedd Cefndir Trefol
Safleoedd Cefndir Trefol
Maestrefol Diwydiannol
Maestrefol/Gwledig Diwydiannol
Cuddio safleoedd sydd wedi cau

Newid i: lleoliad y safle - ffotograffau o'r safle
Dosbarth: Diwydiannol
AA/RhA: Neath Safon
Dyddiadau monitro: 20 Mar 2014 i presennol
Pellter i'r ffordd: 60 metr
Uchder y samplo: 2.7 metr
Y math a fonitrwyd: PM10 Particulate (arFDMS). PM2.5 Particulate (arFDMS).
Sylwer: Nid yw lefelau PM1010 gronynnol a gofnodwyd gan gyfarpar ar wahân i TEOM wedi'u cynnwys yng nghyfrifiadau'r mynegai llygredd. Pam?