Safle monitro a ddewiswyd gennych » Theodore Road

Pontardawe - Swansea Road (dim data)
Milland Road Weather (dim data)
Victoria Gardens (dim data)
Old Fire Station - Water Street (wedi cau)
Talbot Road (wedi cau)
Theodore Road (wedi cau)
Port Talbot Docks (wedi cau)
Little Warren Weather (dim data)
Margam - Fire Station (dim data)
Dwr Cymru Pumping Station (dim data)
Twll-yn-y-Wal Park (dim data)
Margam - Dyffryn School (dim data)

Map y Castell-nedd Port Talbot

Uchafbwynt lefelau'r llygredd aer a gofnodwyd ddydd Mydd Marth 27 Gorffennaf 2021

Isel (1-3) Cymedrol (4-6) Uchel (7-9)
Isel
(1-3)
Cymedrol
(4-6)
Uchel
(7-9)
Uchel Iawn (10) Dim data Wedi cau
Uchel Iawn
(10)
Dim data
 
Wedi cau
 
Dangos popeth
Cuddio safleoedd sydd wedi cau
Sut mae'r bandiau'n cael eu cyfrifo

Mapiau Bwletinau
Mae'r map yma'n dangos uchafswm dyddiol y gwerthoedd mynegai a gofnodwyd ar y dyddiad a ddewiswyd gennych. Mae data a wiriwyd â llaw o bob safle monitro sy'n gweithio wedi'i gynnwys.
Mynegai Math o Lygredd Aer
Caewyd y wefan 04 Jun 2018 Mynegai Llygredd Aer -1, gweld cyngor iechyd y Llywodraeth ar gyfer y lefel llygredd aer hon
Math o fwletin a ddewiswyd gennych » dyddiol
Dangos y bwletin bob awr diweddarafEwch yn ôl ddiwrnod Ewch ymlaen ddiwrnod