Safle monitro a ddewiswyd gennych » Safle heb ei ddewis

Pontardawe - Swansea Road (dim data)
Milland Road Weather (dim data)
Victoria Gardens (Lefel 1)
Little Warren Weather (dim data)
Margam - Fire Station (Lefel 2)
Dwr Cymru Pumping Station (Lefel 2)
Twll-yn-y-Wal Park (Lefel 2)
Margam - Dyffryn School (Lefel 2)

Map y Castell-nedd Port Talbot

Uchafbwynt lefelau'r llygredd aer a gofnodwyd ddydd Mydd Sul 25 Hydref 2020, 08:00-09:00GMT

Isel (1-3) Cymedrol (4-6) Uchel (7-9)
Isel
(1-3)
Cymedrol
(4-6)
Uchel
(7-9)
Uchel Iawn (10) Dim data Wedi cau
Uchel Iawn
(10)
Dim data
 
Wedi cau
 
Dangos popeth
Dangos safleoedd sydd wedi cau
Sut mae'r bandiau'n cael eu cyfrifo

Mapiau Bwletinau
Mae'r map hwn yn dangos y darlleniadau yr awr diweddaraf a lawrlwythwyd o ddadansoddyddion llygredd. Ni fyddwn yn chwilio pob dadansoddydd ar y rhwydwaith bob awr, felly bydd rhai safleoedd yn dangos 'dim data'. Mae'r data wedi bod yn destun gwiriadau dilysrwydd awtomatig.
Mae mwy o wybodaeth ar gael am bob lleoliad (safle monitro) drwy glicio ar y dot hwnnw ar y map. Unwaith i chi ddewis y lleoliad, cewch fwy o wybodaeth drwy glicio dolen 'Manylion y Safle' uchod.
Dangos y bwletin dyddiol diweddaraf (Mydd Iau)