Safle monitro a ddewiswyd gennych » Little Warren Weather

Pontardawe - Swansea Road (dim data)
Milland Road Weather (dim data)
Victoria Gardens (Lefel 1)
Little Warren Weather (dim data)
Margam - Fire Station (Lefel 2)
Dwr Cymru Pumping Station (Lefel 2)
Twll-yn-y-Wal Park (Lefel 2)
Margam - Dyffryn School (Lefel 1)

Map y Castell-nedd Port Talbot

Uchafbwynt lefelau'r llygredd aer a gofnodwyd ddydd Mydd Llun 26 Hydref 2020, 02:00-03:00GMT

Isel (1-3) Cymedrol (4-6) Uchel (7-9)
Isel
(1-3)
Cymedrol
(4-6)
Uchel
(7-9)
Uchel Iawn (10) Dim data Wedi cau
Uchel Iawn
(10)
Dim data
 
Wedi cau
 
Dewis math y llygredd y dymunir ei weld
Dangos safleoedd sydd wedi cau
Sut mae'r bandiau'n cael eu cyfrifo

Mapiau Bwletinau
Mae'r map hwn yn dangos y darlleniadau yr awr diweddaraf a lawrlwythwyd o ddadansoddyddion llygredd. Ni fyddwn yn chwilio pob dadansoddydd ar y rhwydwaith bob awr, felly bydd rhai safleoedd yn dangos 'dim data'. Mae'r data wedi bod yn destun gwiriadau dilysrwydd awtomatig.
Mynegai Math o Lygredd Aer
Dim data dilys am y cyfnod Mynegai Llygredd Aer 0, gweld cyngor iechyd y Llywodraeth ar gyfer y lefel llygredd aer hon
Math o fwletin a ddewiswyd gennych » yr awr
Graff llygredd yr wythnos hon
Dangos y bwletin dyddiol diweddaraf (Mydd Sadwrn)