Safle monitro a ddewiswyd gennych » Port Talbot Docks

Pontardawe - Swansea Road (dim data)
Milland Road Weather (dim data)
Victoria Gardens (Lefel 1)
Old Fire Station - Water Street (wedi cau)
Talbot Road (wedi cau)
Theodore Road (wedi cau)
Port Talbot Docks (wedi cau)
Little Warren Weather (dim data)
Margam - Fire Station (Lefel 2)
Dwr Cymru Pumping Station (Lefel 1)
Twll-yn-y-Wal Park (Lefel 1)
Margam - Dyffryn School (Lefel 2)

Map y Castell-nedd Port Talbot

Uchafbwynt lefelau'r llygredd aer a gofnodwyd ddydd Mydd Gwener 23 Hydref 2020, 01:00-02:00BST

Isel (1-3) Cymedrol (4-6) Uchel (7-9)
Isel
(1-3)
Cymedrol
(4-6)
Uchel
(7-9)
Uchel Iawn (10) Dim data Wedi cau
Uchel Iawn
(10)
Dim data
 
Wedi cau
 
Dangos popeth
Cuddio safleoedd sydd wedi cau
Sut mae'r bandiau'n cael eu cyfrifo

Mapiau Bwletinau
Mae'r map hwn yn dangos y darlleniadau yr awr diweddaraf a lawrlwythwyd o ddadansoddyddion llygredd. Ni fyddwn yn chwilio pob dadansoddydd ar y rhwydwaith bob awr, felly bydd rhai safleoedd yn dangos 'dim data'. Mae'r data wedi bod yn destun gwiriadau dilysrwydd awtomatig.
Mynegai Math o Lygredd Aer
Caewyd y wefan 04 Jun 2018 Mynegai Llygredd Aer -1, gweld cyngor iechyd y Llywodraeth ar gyfer y lefel llygredd aer hon
Math o fwletin a ddewiswyd gennych » yr awr
Dangos y bwletin dyddiol diweddaraf (Mydd Mercher)