Safle monitro a ddewiswyd gennych » Theodore Road

Pontardawe - Swansea Road (dim data)
Milland Road Weather (dim data)
Victoria Gardens (dim data)
Old Fire Station - Water Street (wedi cau)
Talbot Road (wedi cau)
Theodore Road (wedi cau)
Port Talbot Docks (wedi cau)
Little Warren Weather (dim data)
Margam - Fire Station (dim data)
Dwr Cymru Pumping Station (dim data)
Twll-yn-y-Wal Park (dim data)
Margam - Dyffryn School (dim data)

Map y Castell-nedd Port Talbot

Uchafbwynt lefelau'r llygredd aer a gofnodwyd ddydd Mydd Mercher 1 Rhagfyr 2021

Isel (1-3) Cymedrol (4-6) Uchel (7-9)
Isel
(1-3)
Cymedrol
(4-6)
Uchel
(7-9)
Uchel Iawn (10) Dim data Wedi cau
Uchel Iawn
(10)
Dim data
 
Wedi cau
 
Dewis math y llygredd y dymunir ei weld
Cuddio safleoedd sydd wedi cau
Sut mae'r bandiau'n cael eu cyfrifo

Mapiau Bwletinau
Mae'r map yma'n dangos uchafswm dyddiol y gwerthoedd mynegai a gofnodwyd ar y dyddiad a ddewiswyd gennych. Mae data a wiriwyd â llaw o bob safle monitro sy'n gweithio wedi'i gynnwys.
Mynegai Math o Lygredd Aer
Caewyd y wefan 04 Jun 2018 Mynegai Llygredd Aer -1, gweld cyngor iechyd y Llywodraeth ar gyfer y lefel llygredd aer hon
Math o fwletin a ddewiswyd gennych » dyddiol
Dangos y bwletin bob awr diweddarafEwch yn ôl ddiwrnod Ewch ymlaen ddiwrnod