Rheoli Llygredd Diwydiannnol

Cofrestri CyhoeddusCofrestri Cyhoeddus
  • Deddf Amddiffyn yr Amgylchedd, 1990 - Y Prosesau a Ganiateir
  • Deddf Atal a Rheoli Llygredd, 1999 - Gosodiadau a Ganiateir
  • Rheoleiddio Prosesau Diwydiannol a Ragnodwyd - awdurdodiadau a thrwyddedau
Is-adran Ansawdd ac Amgylchedd Cyfarwyddiaeth yr Amgylchedd sy'n gyfrifol am reoleiddio rhai prosesau diwydiannol penodol a allai lygru'r aer.

Mae'r awdurdodiadau a roddwyd o dan Ddeddf Amddiffyn yr Amgylchedd 1990 yn dechrau cael eu disodli gan drwyddedau o dan Ddeddf Atal a Rheoli Llygredd 1999 (PPCA).

Mae'r PPCA hefyd yn integreiddio llygredd aer â llygredd dwr, halogi tir, defnyddio ynni ac atal damweiniau ar gyfer rhai safleoedd diwydiannol penodol mwy.

Asiantaeth yr Amgylchedd sy'n rheoleiddio'r diwydiannau mwy, a elwir yn brosesau Rhan a neu osodiadau A1. Yr awdurdodau lleol sy'n rheoleiddio'r diwydiannau llai, a elwir yn brosesau Rhan B neu osodiadau Rhan A2 neu B.
Ewch i adran Rheoli Llygredd Diwydiannol