Dolenni i fynonellau gwybodaeth eraill

Dolenni i fynonellau gwybodaeth eraillDolenni i fynonellau gwybodaeth eraill:
  • Fforwm Ansawdd Aer Cymru - llawer o wybodaeth am ansawdd aer sy'n benodol i Gymru na ellir ei chael yn unman arall. Llawer o ddolenni am Ansawdd Aer a dolenni i awdurdodau lleol Cymru.
  • Archif Ansawdd Aer - data o wahanol rwydweithiau monitro cenedlaethol. Mae'r safle'n cynnwys data o rwydweithiau awtomatig ac anawtomatig, ystadegau llygredd, rhagolygon, gwybodaeth am Reolaeth Ansawdd Aer Leol a mwy.
  • Rhwydwaith Ansawdd Aer Llundain (LAQN) - Coleg y Brenin sy'n gweithredu Rhwydwaith Ansawdd Aer Llundain. Bwletinau, adroddiadau ar ansawdd aer.
  • Asiantaeth yr Amgylchedd - sy'n gyfrifol am Reolaeth Llygredd Integredig yn y DU. Cyfrifoldeb arbennig dros brosesau diwydiannol trwm.