Croeso i wefan Ansawdd Aer Castell-nedd Port Talbot

Pontardawe - Swansea Road (dim data)
Milland Road Weather (dim data)
Victoria Gardens (dim data)
Little Warren Weather (dim data)
Margam - Fire Station (dim data)
Dwr Cymru Pumping Station (dim data)
Twll-yn-y-Wal Park (dim data)
Margam - Dyffryn School (dim data)

Map y Castell-nedd Port Talbot

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn ymgymryd ag ystod o waith monitro llygredd er mwyn penderfynu ar gyflwr cyfredol yr amgylchedd.

Mae rhai astudiaethau'n cynnwys defnyddio dadansoddyddion llygredd uwchdechnoleg sy'n cynhyrchu darlleniadau'n awtomatig bob awr. Mae dulliau eraill yn dibynnu ar gasglu samplau lled awtomatig neu â llaw bob dydd, bob wythnos, bob pythefnos neu bob mis.

Bydd monitro weithiau'n digwydd fel rhan o rwydweithiau monitro cenedlaethol, tra bod monitro llygredd mewnol yn digwydd hefyd. Mae'r data'n cael ei gyflwyno i'r Cyngor a'i rannu â Fforwm Ansawdd Aer Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd.

Uchafbwynt lefelau'r llygredd aer a gofnodwyd ddydd Mydd Mercher 22 Medi 2021, 14:00-15:00BST

Isel (1-3) Cymedrol (4-6) Uchel (7-9)
Isel
(1-3)
Cymedrol
(4-6)
Uchel
(7-9)
Uchel Iawn (10) Dim data Wedi cau
Uchel Iawn
(10)
Dim data
 
Wedi cau
 
Dewis math y llygredd y dymunir ei weld
Dangos safleoedd sydd wedi cau