Help

Help Mae'r tudalennau hyn yn cynnwys gwybodaeth am ansawdd aer yn ac o gwmpas Castell-nedd Port Talbot. Cesglir y mesuriadau naill ai bob awr neu ddwywaith y dydd o safleoedd monitro, parhaus, ac yna'u prosesu a'u gwirio, a'u gosod wedyn ar y wefan hon gyda diweddariad bob awr.
Mae cyfoeth o wybodaeth yma, sy'n dangos lefelau llygredd ar draws Castell-nedd Port Talbot fel map ac fel graff, ble mae lefelau'n cael eu monitro a sut mae pob lleoliad yn cymharu â safonau iechyd a thargedau. Hefyd ceir disgrifiad o'r achosion diweddaraf o lygredd, cyfleuster ar gyfer cyfrifo ystadegau uwch neu blotio eich graff eich hun a mynediad i sawl adroddiad perthnasol.
Defnyddiwch eich llygoden a'ch bysellfwrdd i ddewis yr eitemau o'ch dewis o'r cwymplenni ac yna gwasgu'r botymau i gael yr hyn rydych yn ei ddymuno.
Gallwch ddefnyddio map y safle i weld pa dudalennau sydd ar gael. Gallwch edrych ar yr wybodaeth am ansawdd aer sy'n esbonio beth mae hyn i gyd yn ei olygu.
Gallwch glicio'n aml hefyd ar ddelweddau neu eiriau a danlinellwyd er mwyn gwneud rhywbeth - rhowch gynnig arni i weld beth fydd yn digwydd.

Ceir nifer o ddolenni dewislenni ar frig pob tudalen. Os ewch ar goll, defnyddiwch un o'r rhain neu cliciwch ar 'hafan' i fynd yn ôl i'r hafan a dechrau eto.