Offer Graffiau

Graffiau Ansawdd
Graffiau Ansawdd Mae'r offer graffiau hyblyg hyn wedi'u cynllunio ar gyfer dadansoddi cronfeydd data Ansawdd Aer mewn graffiau. Gallwch naill ai blotio'r mesuriadau o hyd at chwe math (llygryddion neu baramedrau meteorolegol) mewn un safle, neu gymharu mesuriadau un math mewn hyd at chwe safle gwahanol. Gallwch ddewis unrhyw gyfnod o ddiwrnod i flwyddyn.
Gallwch hefyd ddewis naill ai graff llinell cyfres amser sy'n dangos gwerthoedd dros amser.

Gall ceisiadau am gyfnodau amser hir gymryd cryn dipyn o amser i'w cyrchu Byddwch yn amyneddgar. Gall ceisiadau am gyfnodau amser hir gymryd cryn dipyn o amser i'w cyrchu, yn enwedig ar adegau prysur.
Dewiswch o'r blychau isod a tharo 'cynhyrchu':
Graffiau Llinell
NEU