Dosbarthiadau'r Safleoedd Monitro

Margam - Fire Station (Diwydiannol)
Dwr Cymru Pumping Station (Diwydiannol)
Twll-yn-y-Wal Park (Diwydiannol)
Margam - Dyffryn School (Diwydiannol)

Map y Castell-nedd Port Talbot

Safleoedd Cefndir Trefol
Safleoedd Cefndir Trefol
Maestrefol Diwydiannol
Maestrefol/Gwledig Diwydiannol
Dangos safleoedd sydd wedi cau
ARhAA Castell-nedd Port Talbot

Dosbarthiadau'r Safleoedd Monitro
Rhennir y safleoedd monitro yn chwe dosbarth gwahanol, yn ôl pa mor agos ydynt at ffynonellau llygredd sylweddol.
Safleoedd Safleoedd Ymyl Ffordd gyda mewnfeydd samplo o fewn 1m o ymyl ffordd brysur. Mae uchder y samplo o fewn 2-3m o'r ddaear.
Safleoedd Safleoedd Ymyl Ffordd gyda mewnfeydd samplo rhwng 1m a 5m o ymyl y ffordd. Mae uchder y samplo o fewn 2-3m o'r ddaear.
Cefndir Trefol Cefndir Trefol Lleoliadau trefol ymhell o ffynonellau sylweddol ac yn fras yn cynrychioli crynodiadau cefndir tref/dinas, e.e. ardaloedd preswyl trefol.
Maestrefol Maestrefol Safleoedd sy'n nodweddiadol o ardaloedd preswyl ar gyrion tref neu ddinas.
Gwledig Gwledig Lleoliadau gwledig ymhell o ganolfannau poblog mawr, ffyrdd, ardaloedd diwydiannol neu ffynonellau llygredd eraill.
Diwydiannol Diwydiannol Safleoedd lle mae allyriadau diwydiannol yn cyfrannu'n sylweddol at lefelau llygredd.
Bydd holl ddosbarthiadau'r safleoedd yn cofnodi lefelau llygredd y gellir ystyried eu bod yn fras yn cynrychioli lleoliadau tebyg gerllaw. Er enghraifft, bydd safle 'cefndir trefol' mewn ardal drefol yn cofnodi lefelau tebyg i'r rheiny a geir mewn ardaloedd preswyl cyfagos, tra bod safle 'Ymyl ffordd' yn cofnodi lefelau sy'n cynrychioli'r rheiny ger ffyrdd o faint cymharol. Dylid bod yn ofalus iawn wrth gymharu canlyniadau o safleoedd o ddosbarthiadau gwahanol.
Ewch yn ôl at fanylion y safleoedd