Graffiau Llygredd » Graff saith niwrnod Graff ar gyfer Margam Fire Station » O3

Graff saith niwrnod Graff ar gyfer Margam Fire Station » O3
Dangos Unedau Math
Carbon monocsid ppm
Nitrogen diocsid ppb
Oson ppb
PM10 gronynnol (arFDMS) ug/m3
Sylffwr diocsid ppb
Pob math
Dangos graff 30 niwrnod
Dangos graffiau ar wahân
Ewch yn ôl i dudalen y bwletinau
Plotio'ch graff eich hun