Graffiau Llygredd » Graff saith niwrnod Graff ar gyfer Dwr Cymru Pumping Station » Pob math

Graff saith niwrnod Graff ar gyfer Dwr Cymru Pumping Station » Pob math
Dangos Unedau Math
PM10 Particulate (arFDMS) ug/m3
PM2.5 Particulate (arFDMS) ug/m3
Pob math
Dangos graff 30 niwrnod
Dangos graffiau ar wahân
Ewch yn ôl i dudalen y bwletinau
Plotio'ch graff eich hun