Graffiau Llygredd » 30 day Graff ar gyfer Dwr Cymru Pumping Station » PM10

30 day Graff ar gyfer Dwr Cymru Pumping Station » PM10
Dangos Unedau Math
PM10 Particulate (arFDMS) ug/m3
PM2.5 Particulate (arFDMS) ug/m3
Pob math
Dangos graff 7 niwrnod
Dangos graffiau ar wahân
Ewch yn ôl i dudalen y bwletinau
Plotio'ch graff eich hun