Beth yw'r Strategaeth Ansawdd Aer?

Cyhoeddwyd y Strategaeth Ansawdd Aer gan Lywodraeth y DU a'r gweinyddiaethau datganoledig ym mis Ionawr 2000. Ei hamcanion yw:
  • cynllunio i'r graddau y mae hynny'n bosib, y polisi ansawdd aer amgylcheddol ar gyfer y dyfodol yn y Deyrnas Unedig yn y tymor canolig
  • darparu amddiffyniad arfer gorau i iechyd dynol drwy osod nodau ar gyfer llygryddion aer sydd wedi'u seilio ar iechyd
  • cyfrannu at amddiffyn yr amgylchedd naturiol drwy nodau i amddiffyn llystyfiant ac ecosystemau
  • disgrifio lefelau llygredd aer cyfredol ac yn y dyfodol
  • darparu fframwaith i helpu nodi'r hyn y gallwn ei wneud i wella ansawdd aer
Beth yw Nodau'r Strategaeth Ansawdd Aer?
Disgrifir nodau ansawdd aer y strategaeth yn y tabl isod:
Nodau Strategaeth Ansawdd Aer 2000 a'r nodau a ragnodwyd mewn rheoliadau at ddibenion rheoli ansawdd aer yn lleol
Y llygrydd Nod Crynodiad wedi'i fesur fel y Dyddiad y caiff ei gyflawni
Bensen 16.25 ug/m3 (5 ppb) cymedr blynyddol parhaus 31 Rhagfyr 2003
Bensen (ac eithrio'r Alban a Gogledd Iwerddon) 5 ug/m3 (1.54 ppb) cyfartaledd blynyddol 31 Rhagfyr 2010
1,3-bwtadeuen 2.25 ug/m3 (1 ppb) cymedr blynyddol parhaus 31 Rhagfyr 2003
Carbon Monocsid (ac eithrio'r Alban) 10 mg/m3 (8.6 ppb) uchafswm cymedr 8 awr dyddiol parhaus 31 Rhagfyr 2003
Plwm 0.5 ug/m3 cymedr blynyddol 31 Rhagfyr 2004
0.25 ug/m3 cymedr blynyddol 31 Rhagfyr 2008
Nitrogen Deuocsid 200 ug/m3 (105 ppb) Na ddylid mynd y tu hwnt iddo mwy na 18 gwaith y flwyddyn ac a fesurwyd fel 31 Rhagfyr 2005
40 ug/m3 (21 ppb) cymedr blynyddol 31 Rhagfyr 2005
Sylffwr Deuocsid 350 ug/m3 (132 ppb)
Na ddylid mynd y tu hwnt iddo mwy na 24 gwaith y flwyddyn ac a fesurwyd fel
cymedr bob awr 31 Rhagfyr 2004
125 ug/m3 (47 ppb)
Na ddylid mynd y tu hwnt iddo mwy na 3 gwaith y flwyddyn ac a fesurwyd fel cymedr
24 awr 31 Rhagfyr 2004
266 ug/m3 (100 ppb)
Na ddylid mynd y tu hwnt iddo mwy na 35 gwaith y flwyddyn ac a fesurwyd fel
cymedr 15 munud 31 Rhagfyr 2005
Gronynnol (PM10)
Na ddylid mynd y tu hwnt iddo mwy na 35 gwaith y flwyddyn ac a fesurwyd fel
50 ug/m3 (105 ppb) cymedr 24 awr 31 Rhagfyr 2004
40 ug/m3 (21 ppb) cymedr blynyddol 31 Rhagfyr 2004
Daw'r wybodaeth a'r tabl o Strategaeth Ansawdd Aer Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon: Adendwm, Defra, Chwefror 2003.
Yn ôl i dudalen yr ystadegau