ARhAA Castell-nedd Port Talbot

ARhAA Castell-nedd Port Talbot
Sefydlodd Rhan IV Deddf yr Amgylchedd 1995 fframwaith statudol ar gyfer rheoli ansawdd aer yn y Deyrnas Unedig. Fel rhan o'r ddeddfwriaeth hon, mae'n ddyletswydd ar awdurdodau lleol i gyflawni adolygiad ac asesiad o ansawdd aer a arweiniodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd a Phort Talbot i lunio Gorchymyn Ardal Rheoli Ansawdd Aer Taibach / Margam (PM10) 2000. Trwy hyn, dynodwyd rhan o Daibach / Margam yn Ardal Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA) ar 13 Mehefin 2000, yn weithredol o 1 Gorffennaf 2000.
Sefydlodd Rhan IV Deddf yr Amgylchedd 1995 fframwaith statudol ar gyfer rheoli ansawdd aer yn y Deyrnas Unedig. Fel rhan o'r ddeddfwriaeth hon, mae'n ddyletswydd ar awdurdodau lleol i gyflawni adolygiad ac asesiad o ansawdd aer a arweiniodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd a Phort Talbot i lunio Gorchymyn Ardal Rheoli Ansawdd Aer Taibach / Margam (PM10) 2000. Trwy hyn, dynodwyd rhan o Daibach / Margam yn Ardal Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA) ar 13 Mehefin 2000, yn weithredol o 1 Gorffennaf 2000.
Am fwy o wybodaeth, ewch i Archif Cenedlaethol Ansawdd Aer y Deyrnas Unedig
Ewch yn ôl i dudalen y bwletinau
Ewch yn ôl i dudalen fanylion y wefan
Yn ôl i dudalen yr ystadegau