Safle monitro a ddewiswyd gennych » Twll-yn-y-Wal Park

Margam - Fire Station (Lefel 2)
Dwr Cymru Pumping Station (Lefel 1)
Twll-yn-y-Wal Park (Lefel 1)
Margam - Dyffryn School (Lefel 1)

Map y Castell-nedd Port Talbot

Isel (1-3) Cymedrol (4-6) Uchel (7-9)
Isel
(1-3)
Cymedrol
(4-6)
Uchel
(7-9)
Uchel Iawn (10) Dim data Wedi cau
Uchel Iawn
(10)
Dim data
 
Wedi cau
 
Dewis math y llygredd y dymunir ei weld
Dangos safleoedd sydd wedi cau
Sut mae'r bandiau'n cael eu cyfrifo
ARhAA Castell-nedd Port Talbot

Mynegai Ansawdd Aer

Gwerth Mynegai: 2 (o 10)

Band Llygredd Aer: Isel

Isel Cyngor Iechyd y Llywodraeth ar gyfer Isel Llygredd Aer Isel:

"Yn annhebygol y sylwir ar unrhyw effaith, hyd yn oed ymhlith pobl sy'n gwybod eu bod yn sensitif i lygredd aer."

Ewch yn ôl i dudalen y bwletinau.