Safle monitro a ddewiswyd gennych » Pontardawe - Swansea Road

Pontardawe - Swansea Road (dim data)
Milland Road Weather (dim data)
Victoria Gardens (dim data)
Little Warren Weather (dim data)
Margam - Fire Station (dim data)
Dwr Cymru Pumping Station (dim data)
Twll-yn-y-Wal Park (dim data)
Margam - Dyffryn School (dim data)

Map y Castell-nedd Port Talbot

Isel (1-3) Cymedrol (4-6) Uchel (7-9)
Isel
(1-3)
Cymedrol
(4-6)
Uchel
(7-9)
Uchel Iawn (10) Dim data Wedi cau
Uchel Iawn
(10)
Dim data
 
Wedi cau
 
Dewis math y llygredd y dymunir ei weld
Dangos safleoedd sydd wedi cau
Sut mae'r bandiau'n cael eu cyfrifo

Mynegai Ansawdd Aer

Dim data ar gael o Pontardawe - Swansea Road am y cyfnod hwn.

Mae'n bosib nad yw'r safle'n gweithredu ar hyn o bryd oherwydd graddnodi arferol neu waith cynnal a chadw, y dadansoddyddion yn methu neu logio cyfarpar neu golli cysylltiad. Nid ydym yn cysylltu â phob safle bob awr, felly mae'n bosib bod mwy o wybodaeth ar gael ar adegau eraill, neu drwy edrych ar fwletin ddoe.

Ewch yn ôl i dudalen y bwletinau.