Safle monitro a ddewiswyd gennych » Talbot Road

Pontardawe - Swansea Road (dim data)
Milland Road Weather (dim data)
Victoria Gardens (Lefel 1)
Little Warren Weather (dim data)
Margam - Fire Station (Lefel 2)
Dwr Cymru Pumping Station (Lefel 1)
Twll-yn-y-Wal Park (Lefel 2)
Margam - Dyffryn School (Lefel 1)

Map y Castell-nedd Port Talbot

Isel (1-3) Cymedrol (4-6) Uchel (7-9)
Isel
(1-3)
Cymedrol
(4-6)
Uchel
(7-9)
Uchel Iawn (10) Dim data Wedi cau
Uchel Iawn
(10)
Dim data
 
Wedi cau
 
Dewis math y llygredd y dymunir ei weld
Dangos safleoedd sydd wedi cau
Sut mae'r bandiau'n cael eu cyfrifo

Mynegai Ansawdd Aer

Roedd Talbot Road wedi cau yn ystod y cyfnod hwn ac nid oes gwybodaeth ar gael.

Ewch yn ôl i dudalen y bwletinau.