Sut caiff y bandiau Ansawdd Aer eu cyfrifo

Band Mynegai Oson Nitrogen Deuocsid Sylffwr Deuocsid Carbon Monocsid PM10 Gronynnol
cymedr 8 awr neu gymedr bob awr* cymedr bob awr cymedr 15 munud cymedr 8 awr cymedr 24 awr
 µgm-3 ppb µgm-3 ppb µgm-3 ppb mgm-3 ppm µgm-3
Isel
  1 0-32 0-16 0-95 0-49 0-88 0-32 0-3.8 0.0-3.2 0-16
2 33-66 17-32 96-190 50-99 89-176 33-66 3.9-7.6 3.3-6.6 17-32
3 67-99 33-49 191-286 100-149 177-265 67-99 7.7-11.5 6.7-9.9 33-49
Cymedrol
  4 100-126 50-62 287-381 150-199 266-354 100-132 11.6-13.4 10.0-11.5 50-57
5 127-152 63-76 382-476 200-249 355-442 133-166 13.5-15.4 11.6-13.2 58-66
6 153-179 77-89 478-572 250-299 443-531 167-199 15.5-17.3 13.3-14.9 67-74
Uchel
  7 180-239 90-119 573-635 300-332 532-708 200-266 17.4-19.2 15.0-16.5 75-82
8 240-299 120-149 363-700 333-366 709-886 267-332 19.3-21.2 16.6-18.2 83-91
9 300-359 150-179 701-763 367-399 887-1063 333-399 21.3-23.1 18.3-19.9 92-99
Uchel Iawn
  10 360 or more 180 or more 764 or more 400 or more 1064 or more 400 or more 23.2 or more 20 or more 100 or more
* Ar gyfer oson, defnyddir uchafswm y cymedr 8 awr a?r cymedr bob awr i gyfrifo?r gwerth mynegai.
Dosbarthwyd crynodiadau?r llygredd a gofnodwyd gan y dadansoddyddion yn ôl system Mynegai Ansawdd Aer Defra. Mae hwn yn dosbarthu lefelau yn fandiau o 'isel' i 'uchel iawn'. Rhennir pob band eto yn dri dosbarth i gynhyrchu Mynegai Ansawdd Aer o 1 i 10, gydag 1 yn 'isel' a 10 yn 'uchel iawn'. Dosberthir y crynodiadau yn unol â'r tabl uchod. Sylwer bod gan wahanol lygryddion grynodiadau a chyfnodau cyfartaledd gwahanol sy'n ymwneud ag effeithiau iechyd amcanol pob un.
Nôl i?r dudalen bwletin