Ynglŷn â'r wefan Ansawdd Aer

About the website

Wedi'i dylunio i'w defnyddio ar sgrîn o fanylder 1024x768 neu uwch. Wedi'i brofi i'w defnyddio ar Internet Explorer 6.0 +, Mozilla Firefox 1.5 + a Safari gyda systemau Windows a Macintosh.

Dylunio a datblygu gwefannau: ERG Web Services

Fersiwn presennol 1.2: dyddiad rhyddhau - Chwefror 2010.